สินค้าและบริการ


contact us

ลูกค้าและพันธมิตร
พูดถึงเราอย่างไรบ้าง

“เราไม่แน่ใจว่าจะมีบริษัทที่ทำ Hotel internet marketing จะให้บริการทำ PR ให้ฟรีในวารสารต่างๆเมื่อเราใช้บริการ Hotel Booking Engine ของบริษัทและเป็นครั้งแรกที่เรามีการตีพิมพ์โฆษณาในวารสารการท่องเที่ยวท้องถิ่น รีสอร์ทของเรามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากร่วมงานกับ Travelanium”

คุณชนนุช MD พุทธยารีสอร์ท จ.อยุธยา

PR & Advertising

ปัจจัยสำคัญต่อไปนี้ล้วนมีผลต่อความสำเร็จในการโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ การวางแผนเลือกสื่อโฆษณา, การเจรจาตกลง, การออกแบบอาร์ตเวิร์ค, แนวคิดในการโฆษณา, การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อต่างๆ

เราจะใช้ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงแรมของท่านเว็บไซต์โรงแรมของท่าน เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่านให้มากที่สุด การโฆษณาอาจไม่ต้องใช้เงิน เพราะบางสื่อเราสามารถทำการแลกเปลี่ยน (Barter) กับการทำการตลาดและโฆษณากับพันธมิตรธุรกิจที่เรามี connection อยู่

เราจะทำให้เว็บไซต์ของท่านโดดเด่นการออกแบบไม่ใช่เพียงแค่การแสดงเท่านั้น ถ้าปราศจากข้อมูลที่น่าอ่านและโดนใจ การโฆษณาก็เป็นแค่รูปสวยๆเท่านั้น เราจะผสมผสานเนื้อหาเข้ากับมโนภาพในการสร้างแบรนด์ของท่านซึ่งจะแสดงออกถึงประสบการณ์และคำมั่นสัญญาของโรงแรมและรีสอร์ทของท่าน

เราสามารถออกแบบและสร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ให้สอดคล้องส่งเสริมคุณค่าของงานประชาสัมพันธ์ จากประสบการณ์และวิสัยทัศน์อย่างสรรค์ตลอดจนนวัตกรรมของเราจะนำมาสู่งานประชาสัมพันธ์ที่ให้ผลดีในทุกระดับ

Popular News Sites, Blogs, Social Media, Search Engines...

 ข่าวสารของเราทั้งหมดจะมีการกระจายสู่เว็บไซต์ใหม่ที่เป็นที่นิยมนับจำนวนเป็นพันๆเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์หนังสือพิมพ์, ทีวี, Google News และ Search Engines ที่สำคัญ, blogs, social media และอื่นๆ

เราจะทำเป็น Multi-media เช่น รูปภาพ, สไลด์ หรือวีดีโอ ซึ่งให้ประโยชน์มากกับการทำ SEO

การตีพิมพ์โฆษณาทางวารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารทางการค้า

 เราจะแถลงข่าวโดยตรงไปที่นักข่าว บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารทางการค้า เราจะเจาะกลุ่มนักข่าวซึ่งลงข่าวงานแถลงข่าวของโรงแรมท่านผ่านทางสื่อๆต่างๆที่เป็นคู่สัญญาของเราในประเทศไทย ดังนั้นมาตรการเหล่านี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับโรงแรมโดยจะทำให้แบรนด์และชื่อเสียงของโรงแรมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วทั้งตลาดในประเทศไทย ไม่ว่าโรงแรมของท่านจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศก็ตาม

การโฆษณาผ่าน TV, Cable TV, Networks และวิทยุ

 การแถลงข่าวของโรงแรมจะถูกส่งตรงไปที่นักข่าว ผู้อำนวยการสถานี ผู้อำนวยการผลิต นักข่าว และแขกรับเชิญทางสถานทีโทรทัศน์, Cable networks, Cable programs, สถานทีวิทยุ และรายการทางวิทยุ

FREE Qoute PR & Advertising