สินค้าและบริการ

Email Maketing
contact us

ลูกค้าและพันธมิตร
พูดถึงเราอย่างไรบ้าง

“เราเลือกใช้ Travelanium เนื่องจากเราได้รับบริการแบบทันอกทันใจในขณะที่รีสอร์ทของเรากำลังผจญปัญหาลูกค้ากรุ๊ปยกเลิกการจองห้องพักแบบกระทันหันและเราตระหนักดีว่า e-Marketing อาจเป็นทางออกที่ดีและก็เป็นจริงตามที่เราคิดไว้ เราขอขอบคุณ Travelanium ซึ่งทำงานเปรียบเสมือนหุ้นส่วนคนหนึ่งและให้บริการด้วยความชำนาญอย่างยิ่งใน Internet Marketing หากขาดการสนับสนุนของทีมงาน Travelanium ที่พร้อมเสมอที่จะให้บริการ การโฆษณาทาง Email Marketing ของเราคงจะไม่ได้รับความสำเร็จเท่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้อย่างแน่นอน”

คุณภูมินทร์ หลิมอมรรัตน์ MD Palmyra Patong Resort จ.ภูเก็ต

การตลาดผ่านทางอีเมล์

การตลาดผ่านทางอีเมล์ ใช้งานได้ดีสำหรับธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันนี้มากกว่าเมื่อก่อน โดยวัดจากผลลัพธ์ของผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีการใช้ผ่าน MySpace, Facebook, Twitter และ “Social Network Marketing” ผลงานวิจัยพบว่าประมาณ 90% หรือมากกว่าของอีเมล์ตอบรับที่ผู้ใช้เก็บสะสมไว้ล้วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการทำการตลาดโดยใช้อีเมล์ เป็นสื่อกลางนั้นยังมีประสิทธิผลที่สูงต่อวงการโรงแรมและท่องเที่ยว

แต่อีเมล์มักถูกมองเป็นสื่อกลางที่ให้ผลคุ้มค่าที่จะรักษา “Top of Mind” awareness และเป็นเครื่องเตือนใจว่าโรงแรมของท่านเป็นสถานที่ที่น่าเข้าพัก จัดประชุมและรับประทานอาหาร แต่อีเมล์ก็สามารถสร้างความยุ่งยากจาก Spam Acts, Opt Ins and Outs และอีเมล์ถูกทำให้เป็นเครื่องมือที่แพงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้อีกแล้ว

Email Package Plan Cost Per eMail
5,000 Emails 1.6 Baht 8,000 Baht
10,000 Emails 1.4 Baht 14,000 Baht
20,000 Emails 1.25 Baht 25,000 Baht
50,000 Emails 1.0 Baht 50,000 Baht
100,000 Emails 0.8 Baht 80,000 Baht
200,000 Emails 0.68 Baht 136,000 Baht
We Do it For You - eCRM database setting up @ B 2,000
Really busy? What to delegate almost everything? Let our dedicated email concierge team to do all the email marketing steps for you! See below how it works.
  • For High Volume Senders
    If you want to send in excess of 50,000 emails on a monthly basis, please contact us
  • We offer a 25% dicount for non-profit organizations.

email designing

We are pround 
to recommend
the email 
design services
as being one of
our expetise
area.

portfolio & case studies

Sukantara successfully launched its winter promotion achieving 70% opended rate

Email Marketing ทำกันอย่างไร?

กระบวนการทำการตลาดผ่านช่องทางอีเมล์ ความเป็นจริงใครๆ ก็ทำได้ แต่จะทำได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าขอบเขตของมันสามารถทำได้ถึงไหน และวัดผลอย่างไร ซึ่งหากมีการวางแผนตั้งแต่แรกและประยุกต์เข้ากับข้อมูลฐานลูกค้าเก่าและใหม่ คุณก็จะสามารถทำ eCRMที่มีประสิทธิภาพมาก

email work progress

1. เป้าหมายที่เกี่ยวกับคุณภาพ

เราจะปรึกษาหารือถึงสิ่งที่ท่านต้องการสำหรับการโฆษณาทางอีเมล์ที่จะทำงานให้กับโรงแรมของท่าน เราจะไม่พูดแต่จำนวนตัวเลข เป้าหมายคุณภาพทั้งหมดขึ้นอยู่กับสองประการข้างล่างนี้

  • • หาลูกค้าใหม่ๆและทำให้ท่านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
  • • ดำรงรักษาไว้ซึ่งลูกค้าปัจจุบัน และ/หรือ รายได้ที่ได้รับอยู่

2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัน มาถึงขนาดนี้ท่านคงมีข้อมูลเกือบทั้งหมดอยู่ในหัวแล้ว ทีนี้ท่านต้องลงมือจดข้อมูลบนกระดาษแล้วเริ่มต้นระดมความคิดเห็น ท่านจะพบคำถามหลายข้อในขั้นนี้ที่จะชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงงานอีเมล์ของท่านในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสามารถควบคุมได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหานอกองค์กรของท่าน เราจะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ปัจจัยคุกคาม (SWOT Analysis)

3. ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธการจัดแคมเปญ

หลังจากที่ได้ทราบถึงความต้องการและ SWOT ของท่านแล้ว ทางเราก็พร้อมที่จะเริ่มดำเนินงานขั้นสุดท้ายของกลยุทธอีเมล์ที่ดีที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ผู้เข้าชมเป้าหมาย, การจัดส่งหมายกำหนดการ, องค์ประกอบของของกราฟฟิคและงานออกแบบอีเมล์

4. การสร้างอีเมล์

ทีมงานออกแบบของเราจะดำเนินการออกแบบอีเมล์ของท่านโดยเริ่มลงมือขณะที่ได้ทดสอบการใช้งานกับ Outlook, Local Email และผู้ให้บริการสำคัญอย่าง Gmail, Yahoo, Hotmail และอื่นๆ

5. การจัดสร้าง eCRM Database

เราจะสร้าง eCRM Database ให้จำนวนหนึ่งชุดโดยรวมเข้าด้วยกันกับข้อมูลปัจจุบันของลูกค้ากับรายชื่ออีเมล์ Opt-in (ถ้ามี) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถจัดรวมและแยกประเภทกลุ่มลูกค้าของท่านได้

6. เริ่มลงมือปฏิบัติการ

เราจะยืนยันอีกครั้งสำหรับวันและเวลาที่จะจัดส่งแคมเปญอีเมล์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันอาจจะต้องส่งอีเมล์ให้ในเวลาที่ต่างกัน

7. การติดตามและรายงาน

จะมีการประเมินผลงานและปรับแต่งกลยุทธให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการโฆษณาทางอีเมล์ให้ดียิ่งขึ้น

FREE Qoute custom Email Marketing