สินค้าและบริการ

Web Mainentance Services
contact us

ลูกค้าและพันธมิตร
พูดถึงเราอย่างไรบ้าง

“เราไม่ต้องจ่ายเงินว่าจ้าง Freelance หรือ Full-time web designer แต่อย่างใด ทาง Travelanium ทำการปรับปรุงเนื้อหารูปภาพ, การโฆษณาหรือ VDO ให้เราอย่างรวดเร็วและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้นเราจึงสามารถ focus งานของเราได้มากขึ้นกว่าเดิมมาก”

คุณPuiprim Sales & Marketing Manager, The Elements Resort จ.กระบี่

การบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์

เราให้บริการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างมืออาชีพเพื่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยอาจเป็นครั้งๆ ไป หรือบริการอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของท่าน โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นกันเอง เราจะให้บริการอย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเว็บไซต์โรงแรมทั้งหมด โดยเราจะสนองความต้องการของท่านด้วยความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แก่ท่าน

web mainentance services plans

free

ECONOMY @ B 18,000 per year

 • * Text content updating
 • * 1 to 15 image or banner updating (excluding image/banner creation)
 • * Broken link and navigation checking and recommendation

** FREE - when you buy our internet booking engine “smart”, “leave it to us” or “best value” plan

CUSTOMIZE

Kindly feel free to discuss with us for a special “Web Maintenance” package plan, we’re able to cater all your specific requirement at a special price (room night bartered is accepted as well). Our services cover;

 • * Text, image and video content updating
 • * Banner creation
 • * Broken link and navigation checking and recommendation
 • * Website layout edit
 • * Flash or Java implementing on Gallery or Promotion
 • * Content update via Facebook or Twitter
 • * Free link building
 • * On-page search engine optimizing
 • * Article writing & copy writer service
 • * Hote review management thru travel sites and travel agency sites.
 • * or even Hosting service

เราจะเน้นการให้บริการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีล่าสุด บวกกับประสบการณ์ที่กว้างขวางที่จะช่วยทำให้เนื้อหาเว็บไซต์ของท่านเพิ่มและดีขึ้นตลอดเวลา ทางทีมงานจะทำหน้าที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเว็บไซต์ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เราเชื่อว่าเนื้อหาของเว็บไซต์เป็น “สิ่งที่สำคัญที่สุด” ที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมและทำให้ผู้เข้าชมกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของบริการและโฆษณาต้องถูกต้องทันสมัยและก้าวไปพร้อมๆกันกับความนิยม ฉะนั้นไม่ว่าขนาดของโรงแรมจะมีขนาดเท่าไรก็ตาม ถ้าท่านได้ทุ่มเทความพยายามมากเท่าไรให้กับการบำรุงดูแลเว็บไซต์ ท่านจะได้รับผลตอบแทนคืนจากเงินลงทุนในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

จากการที่เราได้ให้บริการดูแลรักษาเว็บไซต์อยู่หลายโครงการ เราพบว่าเว็บไซต์ต้องการสิ่งที่นอกเหนือจากการบำรุงรักษาและการใช้ง่าย เว็บไซต์ต้องการงานปรับปรุงเพื่อให้เว็บไซต์ดีขึ้น ต้องการเนื้อหาใหม่ๆ SEO และ Bug Fixing ตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง

พวกเราที่ Travelanium พร้อมที่จะให้บริการการบำรุงดูแลเว็บไซต์ของท่านแบบเป็นแพคเกจอย่างมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นเฉพาะในการสนองความต้องการที่แท้จริงของท่าน และเหมาะสมกับงบประมาณทั้งในปัจจุบันและอนาคต แผนงานการบำรุงรักษาเว็บไซต์ที่เราร่างเป็นสัญญาอย่างดีเพื่อผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย และให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการอย่างดีที่สุดในรูปแบบของคุณภาพและพันธสัญญาในด้านเทคโนโลยี

Web Mainentance Services