สินค้าและบริการ

Social Network
contact us

ลูกค้าและพันธมิตร
พูดถึงเราอย่างไรบ้าง

“เราขอขอบคุณทางบริษัทที่ช่วยจัดทำ Social Network Marketing และให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์เครือข่ายความสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของโรงแรม ทำให้ทางโรงแรมมีการจองห้องพักจากลูกค้าผ่านช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆ”

คุณป๊อบ MD The Mini Hotel Group จ.กรุงเทพฯ

การตลาดผ่าน Social Network

Online Social Media Networks ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของระบบการตลาดทางอินเตอร์เนตของโรงแรม แต่ผู้ออกแบบเว็บไซต์พบกับความยากลำบากในการค้นหาวิธีการจูงใจและวิธีที่ไม่ก่อความรำคาญเพื่อรวมเครื่องมือทั้งหมดในระบบ Social Media Networking เข้าด้วยกัน และทั้งนี้จะไม่เป็นการกระทบต่อการออกแบบเว็บไซต์ของโรงแรมที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นวิธีที่ชาญฉลาดในการรวม Social Media Networking Icons เข้ากับเครื่องมืออื่นๆในเว็บไซต์ของท่านได้อย่างไม่มีที่ติ

การตลาดผ่าน Social Network

บรรดาโรงแรมต่างๆเริ่มเข้าใจและเห็นประโยชน์ของ Social Media Networking และความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่แบบดิจิตอลของโรงแรม แต่ในขณะเดียวกันมีหลายโรงแรมที่แม้จะยอมรับในบทบาทของ Social Media Networking แต่ก็มีจำนวนน้อยที่เข้าใจถึงความสำคัญของการรวมการทำงานเข้าด้วยกันของ Social Media กับช่องทางสื่อสารอื่นๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของโรงแรมท่าน รวมถึง Social Media Buttons ในเว็บไซต์ของโรงแรม

นอกจากนี้แล้วนักออกแบบเว็บไซต์บางคนไม่ยินดีที่จะเติม Web 2.0 Design และ Social Media Networking เข้าไปในการออกแบบเพราะการเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปจะเป็นภาระหนักกับระบบหรือเป็นแนวคิดของนักออกแบบที่มีแนวคิดง่ายๆ ถ้าหากท่านต้องการจริงๆที่จะมี Social Media โดยรวมเข้าด้วยกันกับเครื่องมือ Social Networking อื่นๆบนเว็บไซต์ของท่าน เท่ากับว่าท่านได้ผสมผสานเครื่องมือของสื่อทั้งหมดของท่านซึ่งเป็นวิธีเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ของโรงแรมท่านได้

ตำแหน่งที่ใช้วาง Social Network Icons มักนิยมใช้พื้นที่ตรงมุมด้านขวาสูงสุด หรือตำแหน่งด้านล่างซ้ายหรือด้านขวาสุดของเว็บไซต์ ตลอดจนพื้นที่ล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ การวางตำแหน่ง Social Media Networking Tools ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์โดยตรงที่ท่านให้ความสำคัญต่อความเชื่อของท่านว่า Social Media จะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งหมดให้กับเว็บไซต์ของโรงแรม

Social Network Marketing

 • Posting updates and engagement via Facebook, Twitter, Youtube, Quido lens, Blogs, Digg and many more.
 • Social profile createion on secondary sites like: MySpace,Reddit,LinkedIn etc.
 • Social network friend seeding
 • Google friend connect & seeding
 • Social media competitive analysis
 • Web graphic design work for exting website & properties
 • Brand reputation analysis
 • Blog setup & design
 • Blog social media promotion
 • Feedburner email signup
 • RSS distribution
 • Photo sharing & presentation sharing
 • Digg promotion
 • Wikis promotion
 • Ratings and review monitoring
 • Podcasts integration and promotion